อุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ามีกี่ชนิด กี่ประเภท อะไรบ้าง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไร

อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมี

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มีกี่ ชนิด ประเภท อะไรบ้าง

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสง
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง