เครื่อง ไฟฟ้า มี อะไร บ้าง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มีกี่ ชนิด ประเภท อะไรบ้าง

  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานมายากล
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง